Ledige stillinger


   

BK_Aglo_bf_senteraa.jpg 

 

 

Aglo barne- og familiesenter er lokalisert på Skatval i Stjørdal kommune. Senteret er en heldøgns institusjon som består av en avdeling for foreldre og barn, og en omsorgsavdeling for 3-4 barn. Aglo barne- og familiesenter er en del av Blå Kors Norge.

 

I vår barneavdeling har vi behov for

 

Miljøterapeut

i 80-100% stilling

Krav til utdannelse og erfaring: Minimum 3-årig godkjent sosial-/barnevernsfaglig høyskole-utdanning. Erfaring fra barnevern, og gjerne fra institusjonsarbeid, og/eller annet relevant arbeid med barn. Vi ønsker en voksen og trygg omsorgsperson med god kompetanse og personlig egnethet for arbeidet.

Ansatte må være lojale til Aglos og Blå Kors’ verdigrunnlag.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med

leder Kirsten Wettre på 74 83 30 80.

 

Skriftlig søknad med CV på mail til aglo@aglo.no

innen 15.02.2018.

 

 

 bv.jpg

www.aglo.no

 

 

Lagre

agloadresse_ny_970.JPG