Lenker

Nettet rommer millioner av ulike nettsteder. Her får du adressen til noen av de nyttigste. Hvis du har tips til gode nettsider så send en mail til ts.jorem@aglo.no

Matematikk

På matematikk.org finnes stoff fra 1. klasse til vg3 allmennfag 

Matematikksenteret jobber for å høyne nivået i matematikkfaget

Matematikk.no har full oversikt over ressurser som finnes på internett 

Landslaget for matematikk i skolen. En side for de matematikkinteresserte

Lurer du på hvor lang en alen er? Her er mye gammel matematikkhistorie

alt

 Pondus©Frode Øverli/distr.strandcomics.no, gjengitt med opphavspersons tillatelse

Norsk

Norsk språkråd (eller sprakrad.no på nettspråk...) inneholder alt om språk

Dagbladets litteratursider har fått kjempegod kritikk

Norsksidene.no med både litteratur og grammatikk og oppgaver

Kroppsøving

På ndla.no finner du stoff som dekker alle kompetansemålene i kroppsøving.

 pondus d

pondus©Frode Øverli/distr.strandcomics.no, gjengitt med opphavspersons tillatelse. 

Olympiatoppen - også for bredden

Sportsboka - ei digital idrettsbok

Landslaget for fysisk fostring i skolen

Engelsk

Målet med denne siden er å hjelpe deg til å få mer ut av et av de viktigste hjelpemidlene i språklæring: ordboka.

lexin-billedtema - Når man klikker på et ord eller på et element i en tegning, vil sammenhengen mellem ord og tegning bli vist - samtidig med at ordet leses høyt på computeren.

Ordbok hvor ord UTTALES

BBC - alt av nyheter
 

Naturfag

Klimaforskningen har stor plass i naturfag

Bellona er en av de viktigste miljøvernorganisasjonene.

Forskning.no - de tror det strengt tatt ikke før du får lest det...

Viten.no gir svar og utfordringer. Temabasert tilpasset undervisningen 

NDLA - tilpasset målene i læreplanen

Samfunnsfag

Statistisk Sentralbyrå med alt om tall og samfunn

Hjemmesidene til FN

Stortingets egne sider

Stjørdal - vår egen kommune - har nylig forbedret hjemmesidene sine

Amnesty spiller en sentral rolle i internasjonal politikk

Utdanning

Utdanningsdirektoratet med alt om utdanning

Kristne friskolers Forbund (KFF)

Karierresenter Nord-Trøndelag

It's learning

IST fravær

Vigo når du skal søke skoleplass

FUG - her handler det om samarbeidet mellom hjem og skole

Utdanningsforbundet er den største organisasjonen for norske lærere

Skolenes Landsforbund (LO)

Elevorganisasjonen er (som navnet antyder) elevenes talsrør

Nord Universitet

Universitetet i Trondheim

Blå Kors

Blå Kors Norge

Lade Behandlingssenter

Seiersborg videregående skole

Øvrebø videregående skole

Hop videregående skole

Lagre

agloadresse_ny_970.JPG