Aglo med et lærlingeløp

d.jpg

Aglo Opplæringskontor er et prosjekt for å etablere et senter for arbeidsutprøving, fagopplæring og tilpasset opplæring. Vi skal gi våre brukere økt kompetanse, arbeidsevne og arbeidserfaring.

Målgruppen er personer som vil tilbake til arbeidslivet, lærekandidater og lærlinger.  Vi vet at det er mange som opplever å falle mellom to stoler når de ønsker seg inn i, eller tilbake til, arbeidslivet. Noen er usikre på yrkesvalg og noen trenger å finne ut hvor mye og hva de greier.

På Aglo har vi kompetanse og vilje til å finne løsningene. Vi erkjenner at ingen er like og at alle har forskjellige behov, men vi vet av erfaring at alle har et potensiale som kan bygges videre på.

Her kan du lese mer om opplæringskontorets virksomhet.

Aglo Opplæringskontor tar i bruk hele Aglo-familien for å finne løsninger for sine brukere. Vi har mulighet for utplassering og læreplass i barnehage, driftsavdeling og kontor, for å nevne noen. Vi har ambisjoner om samarbeidsavtaler med bedrifter, som begge parter kan dra nytte av.

For mer informasjon om hvordan du kan dra nytte av vårt tilbud, kontakt prosjektleder Stein Roger Hagen på mail stein.hagen@aglo.no.

 

Lagre

agloadresse_ny_970.JPG