Vg1 - bygg- og anleggsteknikk

Det vil alltid bygges i Norge. I vår tid har det hele tiden vært behov for nye offentlige bygg, yrkesbygg og industrianlegg, veier og flyplasser, vann- og avløpsanlegg og anlegg for energiproduksjon. I tillegg er det behov for å bygge nye boliger til erstatning for dem som blir foreldet.

Dette kurset er selve inngangsporten til byggebransjen. Her vil du få innføring i ca. 15 håndverksyrker, det vil si at man har mange muligheter. Man trenger ikke å bestemme seg for hvilket yrke man vil utdanne seg til før man har fullført året.

Viktige arbeidsredskaper: Sag, høvel, hammer og etterhvert også mer avanserte redskap og maskiner. Gutte- og jentedrømmen kan gå i oppfyllelse.

Vg 1 bygg- og anleggsteknikk har tre programfag med følgende årstimetall:

produksjon 337
tegning og bransjelære      140
YFF(yrkesfaglig fordypning) 168

 

Fellesfag med antall uketimer:

norsk 2
engelsk         3
naturfag 2
matematikk        3
kroppsøving 2

 Ved å klikke på denne linja kan du laste ned læreplanen

Lagre

agloadresse_ny_970.JPG