vg2 - byggteknikk

_DF16679.jpg
 
Opplæringen i byggteknikkfaget skal bidra til å utvikle dyktige håndverkere og fagarbeidere i et yrke hvor det skjer en kontinuerlig utvikling av metoder, verktøy og materialer.
 
Byggteknikk omfatter oppføring og vedlikehold av bygninger og anlegg. En god opplæring i disse fagene medvirker til å utvikle gode bo- og arbeidsmiljøer som tilfredsstiller samfunnets krav til bygninger, anlegg og konstruksjoner.
 
På dette kurset vil vi fokusere på fire fagområder. Tømrer, murer, betong og stillasbyggerfaget. Vi vil gjennomføre ulike oppgaver innen disse fagene slik at man har mulighet til å velge yrke senere.
 
 
Byggteknikk har tre programfag med følgende årstimetall:
bransjelære 140
produksjon 337
prosjekt til fordypning      253
 
...og fellesfag
kroppsøving      2
norsk 2
engelsk 2
samfunnsfag 3

Lagre

Lagre

agloadresse_ny_970.JPG