Vg2 - helsearbeiderfag

CIMG3276.JPG

Som helsefagarbeider jobber du i nær kontakt med mennesker. Blant dine oppgaver er å gi praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid til mennesker som trenger det.

I dette skoleåret vil du blant annet jobbe med fag som er nært knyttet opp mot din framtidige yrkeskarriere.
 

Sykdomslære, kosthold, førstehjelp, kommunikasjon, observasjon, rapportering og ikke minst brukermedvirkning er områder du vil få stifte bekjentskap med.
 

På Vg3 er du lærling, og må søke lærlingplass på et arbeidssted innen omsorgstjenestene selv. Det kan for eksempel være på et sykehjem, i hjemmesykepleien eller på et sykehus. Etter bestått fagprøve, får du fagbrev og er helsefagarbeider.  Du kan også skaffe deg studiekompetanse ved å fullføre vg3 allmennfaglig påbygning.

Vg2 Helsearbeiderfag har fire programfag med følgende årstimetall:

Helsefremmende arbeid 197
Kommunikasjon og samhandling      140
Yrkesutøvelse 140
Prosjekt til fordypning 253
...og følgende fellesfag med antall uketimer
kroppsøving      2
norsk 2
engelsk 2
samfunnsfag 3

Her kan du laste ned fagplanen

Lagre

Lagre

agloadresse_ny_970.JPG