Vg2 Salg, service og sikkerhet

alt

Programområdet for salg, service og sikkerhet skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen kundebehandling, sikkerhetsplanlegging og økonomistyring i varehandel og tjenesteleveranser. Opplæringen skal bidra til å sikre levedyktige virksomheter innen varehandel og tjenesteleveranse.

Opplæringen skal bidra til å gi kunnskaper om markedsføring, økonomi og sikkerhet, og utvikle kompetanse i praktisk salg og bruk av digitale redskaper. Videre skal opplæringen bidra til å gi kunnskaper om forebyggende sikkerhetsarbeid, om betydningen av langsiktig planlegging, relevant regelverk og etiske normer, og å utvikle kompetanse til å utføre administrative arbeidsoppgaver.

På Vg2 har vi følgende programfag (60 min.):     

Markedsføring og salg 169 timer
Sikkerhet 140 timer
Økonomi og administrasjon          168 timer

 ... og følgende fellesfag med antall uketimer (45 min.)

Kroppsøving               2 t/u
Norsk 2 t/u
Engelsk 2 t/u
Samfunnsfag 3 t/u

 

Hele fagplanen kan du leser her          

 

 

Lagre

Lagre

agloadresse_ny_970.JPG