Vg2 - Industriteknologi

_DF16659.jpg

Programområdet produksjons- og industriteknikk skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon.

Denne typen industri er preget av kontinuerlig teknologisk utvikling med økende grad av automatisering og datastyring av arbeidsprosesser. Faget skal bidra til å utvikle kvalifiserte og omstillingsdyktige fagarbeidere

Faget kvalifiserer til lærekontrakt innenfor en rekke yrker eller for å søke inntak til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Her kan du se vg2-gjengens film om seg selv på youtube. Klikk på bildet.

alt

Jobbmuligheter  må du alltid tenke på når du skal velge utdanning. Her et mulighetene både mange og varierte. Det er nemlig en stor etterspørsel etter fagfolk innenfor industriteknologifagene.

Her kan du lese et intervju med en bilmekanikker. Han valgte først dette faget!

Vg2 Industriteknologi har tre programfag med følgende årstimetall:

Dokumentasjon og kvalitet 140
Produksjon 197
Reperasjon og vedlikehold        140
Prosjekt til fordypning 253

... og følgende fellesfag med antall uketimer.

kroppsøving      2
norsk 2
engelsk 2
samfunnsfag 3


 Ved å klikke på denne linja kan du laste ned læreplanen

Lagre

agloadresse_ny_970.JPG